เพื่อนๆญาติธรรมคิ้มกับอาม่าและคณะบุญทำดีทุกวัน มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000 บาท และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี เรือตรีหญิงศศิธร บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566