ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น 99 ร่วมแรงร่วมใจจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (เลี่ยงการสัมผัสเชื้อ) มูลค่า 950,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566