มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน 10 อัน และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน10 เครื่อง ให้หอผู้ป่วยโควิดเด็ก โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้มอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564