นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบชุด PPE 5 ลัง,Isolatiom gown 100ชุด, KN 95 1000 ชิ้น, น้ำดื่ม 24 pack, Leg cover 200 คู่, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 20 เครื่อง,ปรอทดิจิตอล15อัน,ปรอทวัดไข้ธรรมดา 20 อัน จากคุณอัจจิมา ดุลคณิต ณ.ห้องโถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564