นาวาเอกอรุณ - คุณประไพ อโสโก มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมีนาวาโทหญิง พรพรรณ อโสโก เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564