พลเรือตรี อภิชัย คุณอนุรัต สมพลกรัง คุณประไพพรรณ มีเพชร และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 90,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ.ห้อง19 ปี ตึกอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564