พลเรือตรี ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่2 และข้าราชการ กองเรือฟริเกตที่2 มอบเงินสมทบทุนจำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบณ.สำนักงานมูลนิธิ ฯเมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564