นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิเยี่ยมไข้ คุณกิตติวัฒน์ ยิ้มแย้ม ผู้มีอุปการะคุณ ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564