นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 2,895 บาท จากนาวาเอกหญิง บุษบง วงษ์ท่าเรือ เพื่อใช้สำหรับคลินิกครรภ์เสี่ยงสูง ณ.สำนักงานมูลนิธิ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564