นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ Mask KF95 จำนวน 300 pack จากเรือตรีหญิง วนิดา ตันอารีย์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564