น.อ.สราวุธ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ น.อ.ชรินทร์ นาคยา  และรับมอบเงินบริจาค จากครอบครัวนาคยา  โดยคุณสมส่วน นาคยา จำนวน 1,000,000 บาท  ณ วัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อ 14 ก.พ.64