นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณ กัลยา นาคปฐม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ.ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการชั้น 2 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564