บริษัท ศรีราชา ทักโบ๊ต จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 153,900 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบไร้สาย พร้อมแท็บเล็ตให้กลุ่มงานศัลยกรรม โดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566