พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี งป.63 โดยมอบของที่ระลึก พระราชานุสาวรีย์ฯ จำลอง ให้แก่ผู้เกษียณ  ข้าราชการ 17 นาย,พนักงานงานราชการ 1 นายและพนักงานสถานพยาบาล 1 นาย ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 21 ก.ย.63