วันที่ 15 มีนาคม 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการทีมตรวจสุขภาพและผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.ทร.) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 จำนวน 2,200 คน โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดำเนินการตรวจสุขภาพผู้สมัครเข้าเป็น นรจ.ทร. ในวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี