พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับอาจารย์จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มาเยี่ยมสำรวจให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส่วนงานสนับสนุนในการเข้ารับการประเมิน Advanced HA  ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 4 - 5 มี.ค.64