พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ เพื่อรับทราบภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติการ แผนการดำเนินงานในปี งป.65 และปัญหาข้อขัดข้องต่าง โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564