วันที่ 19 มกราคม 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหมอพร เพื่อน้อมรำลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์ ครบรอบ 100 ปี

พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการ "ปลูกสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย" เพื่อน้อมรำลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์ ครบรอบ 100 ปี

โดย นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ คณะทำงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติหมอพร พร้อมทั้งข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมพิธีฯ ณ สนามหญ้า หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ