วันที่ 20 ธันวาคม 2565
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเยี่ยมให้คำปรึกษา ระบบการจัดการเอกสารทางการแพทย์ เอกสารเวชระเบียน เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการขยะรีไซเคิล โดยมี น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน ประธานคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) และหัวหน้าคณะทำงานจัดการขยะในโรงพยาบาล เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจให้คำปรึกษาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย