สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับ มูลนิธิ คุณแม่คุณภาพ และสมาคมไทย ไอ โอ ที มอบชุดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีการจดจำหน้า รับมอบโดย พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 14 ก.ค.63