น.อ.ภูริศร์ ชมะนันทน์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก คุณปรานอม คงสุขสิริกุล พร้อมครอบครัว 
เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ณ  ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 14 พ.ค.64