นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากคุณ สมาชิก หาญจิตต์เกษม เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564