วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมขอบคุณ คุณกำพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ผู้มีอุปการะคุณต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ณ ห้องรับรอง สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี