วันที่ 7 กันยายน 2566
พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ 2566 พื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี