พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จากคุณชัยสิทธิ์ และ คุณวีรณา อารยะการกุล จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพบาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้อง 19 ปี กองอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564