นาวาเอกหญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก จ่าเอกประยูร และคุณสุวรรณรัตน์ นันทพานิช ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานทันตกรรม ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564