บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (สาขา0001) บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อ Infusion Pump จำนวน 6 เครื่อง มอบให้รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมีพลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (สาขา0001) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566