วันที่ 7 สิงหาคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Moving Forward : Standard & Recommendation” และมอบชุดหนังสือมาตรฐาน (มาตรฐานฉบับที่ 5, SPA I-III, SIMPLE (Patient-personnel safety, มาตรฐาน SHA) ให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของทีม โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลฯ  ทีมระบบงานสำคัญ และทีมนำทางคลินิก เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.