วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.15 น.
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย และภาคประชาชนเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน เทิดพระเกียรติ ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ด้วยสมุนไพรและหัตถบำบัด ในทุกวันอังคาร เวลา 15.00 – 18.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10)