วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
พันตรี แดเนียล เอ็ม บูโดรว์ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐและคณะฯ ขอเข้าเยี่ยมสำรวจและขอเข้าใช้พื้นที่ห้องจุลินทรีย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อเฝ้าระวังและทำการเก็บตัวอย่างเชื้อโรคอุจจาระร่วงและโรค ระบบทางเดินหายใจกับทหารอเมริกาในการฝึก Cobra Gold 2024 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2567 พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอกพัลลภ สุภากรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการฯ