พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. “ Big Cleaning day ” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ณ อาคารที่พักอาศัยของ รพ.ฯ  เมื่อ 3 ก.พ.64