วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
น.อ.ทศพล ชังเทศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ น.อ.หญิง อาภัสรา บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานสิทธิประโยชน์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีกับ คุณอาชีฟ แดนจี้ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ(COO) สวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสเปิดกิจการสวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์สฯ อย่างเป็นทางการ โดยคุณมนตรี วงศ์หิรัญเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาโครงการ ได้พาเยี่ยมชมสถานที่ สวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อคาเวิร์ส