พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ PAPR จำนวน 2 ชุด ,เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง,ชุดPPE จำนวน 500 ชุด,CPE จำนวน 800 ชุด ,ปรอทดิจิตัล จำนวน 200 อัน และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 300 อันเป็นมูลค่ารวม 506,752 บาท จากบริษัท วันไฮไลนส์(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณณัฐพร ตั้งตระกูล เป็นตัวแทนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564