พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 50,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565