พล.ร.ต ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโรคระบาด โควิด-19  จำนวน 4 รายการ จาก บริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด  ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 30 เม.ย.64