พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รพ.ฯ เพื่อเป็นสิริมงคล  ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ 
และจัดพิธีรายงานตน ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 4 ต.ค.64