พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม 5 ส. "Big Cleaning Day" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563  เพื่อให้กำลังพล รพ.ฯ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สวยงาม และเพื่อเตรียมสถานที่ของ รพ.ฯ รับการตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐาน AHA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)   โดยมี รอง ผอ.รพ.ฯ ,หน.นขต.รพ.ฯ และหน.หน่วยในฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมพิธิ ณ ห้องโถงอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 2 ธ.ค.63