พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ กำลังพล รพ.ฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวม 37 นาย เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนความดีที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้วยดีตลอดมา  ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 21 กันยายน 2564