เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายบริหาร)  และ น.อ.หญิง นงลักษณ์  สิงหโกวินท์  รอง ผอ.รพ.ฯ (ฝ่ายบริการสุขภาพ) ได้ลงนามร่วมกันในการทำ"โครงการร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข" กับเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายพงษ์พันธุ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และคณะฯ ลงนาม ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.