พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านตู้ Kiosk และ Health Care Mobile Application
ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีนัดกับโรงพยาบาลและมีสิทธิ สกส. เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถนำไปใช้บริการตามห้องตรวจต่างๆ ได้ โดยจะแสดงคิวผ่านหน้าจอทีวีและ Application SRK Touch ของ รพ.ฯ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จะใช้นำร่องจำนวน 6 ห้องตรวจ โดยเริ่มที่  ห้องรับรองสัญญาบัตร รพ.ฯ เมื่อ 27 ส.ค.63