พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรยายวิชาการ "INSULIN WORKSHOP"  โดยวิทยากร อ.พญ.สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล,พญ.รุจิเรข ธรรมเจริญ อายุรแพทย์โรคเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  และ อ.รัตนาภรณ์จีระวัฒนะ พยาบาลชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ โรคเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล  เพื่อให้ความรู้ การสอนฉีดอินซูลิน,การให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่ฉีดยาอินซูลิน,Update ความรู้อินซูลินรุ่นใหม่ ฯลฯ  โดยมี แพทย์และพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 9 ธ.ค.63