พล.ร.ต.อานัน​ นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2564