ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง การส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก (Endoscopic Sleeve Gastroplasty) และสาธิตการส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหาร รายแรกในภาคตะวันออก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

การประชุมวิชาการ Endoscopic Sleeve Gastroplasty ในครั้งนี้ คณะกรรมการคลินิกโรคอ้วนและเมแทบอลิก ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ส่องกล้องชั้นสูง รพ.ศิริราช  และ น.ท.ปวัน จันท์แสนโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ส่องกล้องชั้นสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้บรรยาย และสาธิตการส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหาร รายแรกในภาคตะวันออก การทำหัตถการในห้องผ่าตัดประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย