พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 1  โดยมี  หน.นขต.รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี และ รอง ผอ.รพ.ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.รพ.ฯ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 17 ก.ย.63