นาวาเอกกิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และคณะ ได้เข้าพบคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานเดิน-วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-มาราธอน RUN FOR HEART 2022 ครั้งที่ 15  และในโอกาสนี้ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ได้มอบชุดกาวน์กันนำ้ จำนวน 500 กล่อง (30,000ชุด) เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด ให้กับทางโรงพยาบาลอีกด้วย ณ ห้องรับรอง บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565