ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบรถเข็นอาหารขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 คัน มูลค่า 40,000 บาท โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ 22 เมษายน 2565