วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปลี่ยนธงราชนาวี ธงพระยศ  และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์ท่าน ณ พระตำหนักฯ  ในพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์