พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก น.อ.มนะ รอดบุตร และครอบครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับกลุ่มงานออร์โธปิดิก รพ.ฯ ณ ห้องประชุม 20 ปี เมื่อ 7 ม.ค.64