พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดการอบรม  "Increasing Competency in Trauma Nurses" 
เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุของพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 10 มี.ค.64