วันที่ 18 ตุลาคม 2566
พล.ร.ต. ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานเปิดงานวันสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day)
 โดยมี บุคลากร รพ.ฯ ผู้มารับบริการ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงด้านหน้าประชาสัมพันธ์ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

กิจกรรมวันสะเก็ดเงินโลก (World Psoriasis Day) จัดโดยแผนกโรคผิวหนัง กลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ วิทยากรโดย น.ท.ปุณยวีร์ อ่องศรี อายุรแพทย์ตจวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และวิทยากรรับเชิญ น.อ.หญิง สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม ร่วมบรรยาย เรื่อง โรคข้อสะเก็ดเงิน  ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ ทำความรู้จักโรคสะเก็ดเงินและแนวทางการรักษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รับบริการโรคสะเก็ดเงิน การเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล Gift set Skin care เป็นต้น